افزایش دهنده طول کابل شبکه یا وسیله ایست که امکان کابل کشی برای طول های بیش از 100 متر را برای شما میسر می کند.